Elina Kink

Vanemkonsultant

Vanemkonsultant Elina nõustab eri valdkondade kliente turundus- ja korporatiivkommunikatsiooni alal.

Elina on mitmekülgne professionaal, kelle jaoks ei ole võimatuid ülesandeid. Ta teeb oma tööd suure pühendumusega ning hindab võimalust teha koostööd eri elualadel tegutsevate klientidega.

Elina on töötanud kommunikatsioonialal enam kui viisteist aastat ning seda nii avalikus- kui ka erasektorist. Enne agentuuriga PR Strategies liitumist 2018. aasta juunis töötas ta viis aastat SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) kommunikatsiooniüksuse juhina. Ta on juhtinud Eesti Energia kütuste ärivaldkonna kommunikatsiooni, Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) kommunikatsiooniosakonda ning töötanud Viru Keemia Grupi kommunikatsioonijuhina.

Elinal on bakalaureuse kraad Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduskonnast avalikkussuhete ja teabekorralduse erialal.


Meeskond